Porse titulka

Závazná pravidla platná od 19.4.2011

 • Redaktorem se rozumí osoba starší 15 let registrovaná prostřednictvím tohoto formuláře na webových stránkách porse.cz.

 • Rozhodné datum pro posouzení věku redaktora je datum jeho registrace.

 • Administrátorem webu porse.cz se rozumí provozovatel webu porse.cz nebo jim pověřená osoba.

 • Honorář za 1ks schválené krátké recenze software je 15,- Kč hrubého.

 • Vyplacení honoráře je podmíněno dosažení minimální sumy 500,- Kč za schválené krátké recenze software (menší částky nebudou vyplaceny).

 • První vyplacení honoráře je podmíněno uvedením bankovního účtu na který má být honorář vyplacen a uzavření dohody o provedení práce s provozovatelem webu - elektronicky e-mailem na adrese redaktori(zavinac)toluen.cz

 • Krátkou recenzí software se rozumí jednoduchý, věcný popis software v rozsahu minimálně 500 znaků.

 • V krátkých recenzích software nesmí redaktor přebírat obsah (strukturu, celé texty ani části textů) z jiných webových stránek a médií.

 • Redaktor svou registrací souhlasí se zveřejnění, krátkých recenzí software vypracovaných dle těchto pravidel a dále s možností a právem provedení korekce krátkých recenzí software administrátorem webu porse.cz

 • Redaktor nesmí publikovat obsah, strukturu, celé texty ani části textů krátkých recenzí software vypracovaných dle těchto pravidel pro webové stránky porse.cz na jiných webových stránkách ani během existence webových stránek porse.cz ani v budoucnu.

 • Krátké recenze nesmí obsahovat zejména: pornografii a obsah nevhodný pro děti a mládež, násilný obsah, obsah vyjadřující rasovou nesnášenlivost nebo útočící na jednotlivce, skupiny nebo organizace, obsah s nadměrným výskytem vulgárních výrazů, obsah týkající se počítačového pirátství, obsah týkající se hazardních her a kasin, obsah týkající se nepovolených drog a výbavy pro jejich výrobu a aplikaci, obsah týkající se prodeje piva a tvrdého alkoholu, obsah týkající se prodeje tabákových výrobků, obsah týkající se prodeje léků na předpis, materiály týkající se prodeje zbraní a munice (např. ruční střelné zbraně a jejich součásti, bojové nože, omračující prostředky), materiály týkající se prodeje výrobků, které jsou replikami nebo napodobeninami značkových výrobků, materiály týkající se prodeje nebo distribuce semestrálních nebo studentských prací, materiály věnované programům, které platí uživatelům za klikání na reklamy nebo nabídky, za vyhledávání, procházení webových stránek nebo čtení e-mailů,veškerý další obsah, který je nezákonný, propaguje nezákonnou činnost nebo porušuje práva ostatních

 • Rozsah práce na krátkých recenzích je max.do 150 hodin za rok respektive do 12,50 h měsíčně dle potřeby i více.

 • O korektnosti krátkých recenzí software rozhodují neodvolatelně administrátoři.

 • Nekorektně přidaná krátká recenze software je zejména ta, která se před přidáním do systému porse.cz bude muset náročněji upravovat. Například obsahuje velice krátký popisek (minimem je 500 znaků), velké množství gramatických chyb, nefunkční odkazy, nesprávně vyplněné zbylé údaje a podobně.

 • Duplicitní, tedy taková krátká recenze software, který je již na serveru obsažen, je nekorektní.

 • Odesláním krátké recenze software redaktor potvrzuje, že je jejím autorem.

 • V případě, že dojde k odhalení ukradeného nebo částečně vykradeného popisu z cizích stránek, bude účet redaktora okamžitě zablokován bez nároku na honorář.

 • Registrací prostřednictvím tohoto formuláře na webových stránkách porse.cz zároveň dáváte souhlas s těmito pravidly.

 • Rozhraní přidávácého systému může být kdykoliv dočasně pozastaveno.

 • V případě, že budou tato pravidla změněna, bude tak uvedeno níže spolu s datem účinnosti nových pravidel.

 • Pokud jste z pravidel zděšeni, pak nemusíte být... zkuste přidat svou první krátkou recenzi software a administrátoři Vám sami dají vědět jestli je v pořádku nebo ne a postarají se o jeho schválení a doplnění neúplných dat.

 • aktualizace 1. srpna 2011: Vzhledem k rozšiřujícím se negativním ohlasům na kvalitu přidávaných her si administroři vyhrazují právo neschválit slabší hry ve smyslu hratelnosti, zpracování a grafiky prosím věnujte zvýšenou pozornost tomu co přidáváte.

 • aktualizace 29. října 2011: Redaktor musí mít ukončenu základní školní docházku.

Přihlášení

Jméno:

Heslo:Zaregistrujte se

hry ke stažení zdarma | skype ke stažení zdarma v češtině | adobe reader 10 cz | avast antivirus ke stažení zdarma